372. VÝROČÍ
ÚSPĚŠNÉ OBRANY
BRNA PROTI ŠVÉDŮM
11. a 12. 8. 2017

Martin Středa

Narozen 11. listopadu 1587 v Gliwicích, zemřel 26. srpna 1649 v Brně

Velice vzdělaný jezuitský kněz, který absolvoval několik škol a univerzit na kterých také později učil. Při svém prvním pobytu v Brně roku 1627 se Martin Středa postaral o dostavění jezuitské koleje a obnovu jejího majetku. Pro kolej nechal pořídit vodovod z Řečkovic a založil tři rybníky. Zřídil také bezplatný seminář pro nemajetné studenty a věnoval se péči o chudé a nemocné. Podruhé se vrátil do Brna roku 1641, kdy vykonával funkci rektora jezuitské koleje a tak tomu bylo i v době obléhání Brna Švédy. Ze svých studentů postavil obranný oddíl, který měl na starosti obranu hradeb v místech u svatotomášského kostela a jezuitské koleje. Právě tam byl veden jeden z nepřátelských útoků poslední den obléhání 15. srpna a přestože se Švédové téměř do pobořených hradeb dostali, studenti za pomoci císařských dragounů tento ohrožený úsek nakonec ubránili. Středa byl navíc i duchovní oporou obránců a jeho časté promluvy s velitelem města Raduitem de Souches byly důkazem přátelství těchto dvou osobností. Středa v roce 1646 z Brna odešel, ale roku 1649 se opět vrací a zde umírá.

Radim Dufek, Muzeum města Brna