372. VÝROČÍ
ÚSPĚŠNÉ OBRANY
BRNA PROTI ŠVÉDŮM
11. a 12. 8. 2017

Lennart Torstenson

Narozen 17. srpna 1603 v Forsteně ve Švédsku, zemřel 7. dubna 1651 ve Stockholmu ve Švédsku

Švédský generál, v době obléhání Brna již polní maršál a člen královské rady, po smrti Johana Banéra v roce 1641 se stává vrchním velitelem švédských vojsk. Roku 1645 podniká již třetí vpád do Čech a v bitvě u Jankova poráží císařskou armádu. Se svým vojskem pochoduje k Vídni, ovšem nemůže si nechat v zádech císařskou pevnost Brno. To oblehne za pomoci vojáků knížete sedmihradského a po více než třech měsících od obléhání upouští. Se svým vojskem se stahuje z jižní Moravy. Ještě téhož roku se kvůli nemoci vzdává velení a vrací se do Švédska, stal se knížetem a místodržícím západních provincií. Trpěl těžkou dnou, získanou ve vězení, a u Brna jej vozili na voze s křeslem. Částečně zde za něj zřejmě velel generál Mortaigne.

Radim Dufek, Muzeum města Brna