372. VÝROČÍ
ÚSPĚŠNÉ OBRANY
BRNA PROTI ŠVÉDŮM
11. a 12. 8. 2017

Georg James (Jiří Jakub) Ogilvy

narozen 21.1.1605 v Angusu, Skotsko – zemřel 7.6.1661 v Brně

Odešel v mládí z politických důvodů ze Skotska na kontinent a roku 1627 vstoupil do dánských služeb. Později odešel do císařských služeb a od třicátých let, jako jednoruký invalida, byl velitelem pevnosti Špilberk v Brně. Roku 1645 při obléhání ubránil se svojí posádkou pevnost nad městem Brnem proti Švédům a za svou statečnost byl císařem Ferdinandem III. povýšen na plukovníka al obdržel titul svobodného pána. Pocházel ze starého skotského klanu Ogilvy (Ogilvie of Airlie ), o čemž svědčí i znak na jeho náhrobku, heslo tohoto klanu bylo „Až do smrti“. Dobrý plat v doživotní funkci velitele Špilberku mu umožnil koupit v Želešicích mlýn a dům na Kobližné ulici v Brně. Až do své smrti zůstal v Brně a byl pochován v Rajhradské, klášteře. Zajímavostí je, že jeden z jeho vzdálených potomků byl i maršál Radecký z Radče.

Radim Dufek, Muzeum města Brna