372. VÝROČÍ
ÚSPĚŠNÉ OBRANY
BRNA PROTI ŠVÉDŮM
11. a 12. 8. 2017

Historie obléhání Brna

Obléhání Brna švédským vojskem roku 1645, jedna z nejslavnějších kapitol historie města, spadá do poslední fáze třicetileté války (1635 – 1648). Tento první celoevropský a zároveň poslední náboženský konflikt začal povstáním českých nekatolických stavů proti katolickým Habsburkům a šířil se přes Moravu a Slezsko do dalších částí Evropy. Stály proti sobě dvě koalice feudálních států, tzv. Katolická liga a protestantská unie. Nakonec převážily mocenské zájmy nad náboženskými a vstupem Francie do války konflikt definitivně ztratil svůj náboženský charakter.

Přítomnost švédských protestantských vojsk na našem území souvisí s nástupem generála Lennarta Torstensona do vrchního velení švédské armády. Torstenson, patřící k jedněm z nejschopnějších velitelů celé třicetileté války, přenesl od roku 1642 válečné operace na území nepřítele, tj. habsburské monarchie a tedy i na území Čech a Moravy. Během roku 1645 švédská vojska ovládla téměř celou Moravu s cílem dobýt Vídeň, hlavní město monarchie. V cestě jim ale stála nedobytná pevnost Špilberk s městem Brnem.

Švédská vojska Brno ohrozila Brno celkem třikrát, ale teprve na jaře roku 1645 bylo obléhání míněno vážně a vázalo na sebe mnoho rakouských i švédských sil. Velitelem města byl stanoven plukovník francouzského původu Jean-Louis Raduit de Souches. Energický a schopný Francouz připravil město k obraně za vydatné účasti všech obyvatel za 6 týdnů a dal mimo jiné zbudovat i tajné spojení města s pevností. Celé obléhání trvalo neuvěřitelných 112 dní, od 3. května do 23. srpna 1645. Švédská vojska byla v mnohonásobné převaze, 28 tisíc vojáků se rozložilo před Brnem a v okolí, navíc byla později posílena o dalších 12 tisíc mužů. Obránců bylo necelých 1500 a přesto se město pod skvělým velením de Souchese ubránilo.

Rozhodující pro odtáhnutí švédského vojska od Brna bylo úterý 15. srpna 1645, kdy švédský generál Torstenson podnikl generální útok na celkem šesti místech. Ale ani na jednom z nich neuspěl, tak sveřepá byla obrana tehdejších Brňanů. Generál Torstenson brzy nato se svými vojsky odtáhl od hradeb Brna a rozmrzen tímto neúspěchem se vzdal vrchního velení na švédskou armádou.

Mgr. Jana Amadou

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 1645

6. 3.  Vojsko Ferdinanda III. Rozdrceno v bitvě u Jankova, švédská armáda obrátila svoji pozornost na Vídeň a Brno.
14. 3.  Jean-Louis Raduit de Souches jmenován velitelem Brna.
15. 3.  De Souches přijel do Brna a zahájil přípravy na obranu města.
3. 5.  Vojska Lennarta Torstensona dorazila od Židlochovic do Brna. Utábořila se na Starém Brně, v Zábrdovicích a Králově Poli.
15. 5.  Velitel Špilberku podřízen velení de Souchese.
14. 6.  Dny velkého švédského neúspěchu, v důsledku prudké bouře byly švédské příkopy zaplaveny vodou.
26. 6.  Posílení města oddílem hraběte Štěpána z Vrbna o síle 300 mužů.
19. 7.  Švédy posílilo 10 000 mužů Zikmunda Rákoczyho.
25. 7.  Město velmi poškozeno odstřelováním z Rákoczyho děl (dvě zvláště obávaná se jmenovala Kočka a Myš).
8. 8.  Dragouni vedení hejtmany Hennemannem a Ungrem pronikli do města, přivezli obráncům síru na výrobu střelného prachu.
15. 8.  V pět hodin ráno zahájen hlavní útok na město. Útočilo se neúspěšně na šesti místech.
20. 8.  Švédská pěchota se z příkopů stáhla do táborů u Zábrdovic a ke Komárovu.
23. 8.  Švédská armáda se dala na pochod směrem k Židlochovicím.