372. VÝROČÍ
ÚSPĚŠNÉ OBRANY
BRNA PROTI ŠVÉDŮM
11. a 12. 8. 2017

Nová knížka: Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna

Biskupství brněnské vydalo novou publikaci, jejímž autorem je Ludvík Kolek, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje za svůj celoživotní přínos pro katolickou církev v České republice a za dílo v oblasti sakrální tvorby a architektury. Knížka se jmenuje „Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna“ a připomíná, že obrazu Panny Marie Svatotomské náleží titul „Paladium města Brna“, což znamená „zaručující trvání města“. Vždyť se její přímluva za ochranu Brna stala nejznámější po celé Evropě při obléhání švédskou armádou v roce 1645.

V Brně se totiž generál Torstenson střetl – jak sám říkal – s „černou Marií“.  Navíc: rozhodující útok se udál na den slavnosti Nanebevzetí P. Marie 15. srpna. A právě tohoto dne byl poražen.

Úcta k P. Marii Svatotomské se už v Brně nikdy neobnovila v původní slávě. „Není to úkol pro nás?“ vyzývá v závěru své publikace její autor Ludvík Kolek.

VÍCE O PUBLIKACI „Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna“